Istorijat Apotekarstva u Topličkom okrugu

Povratak na prethodnu stranicu

Istorijski podaci o apotekarstvu u Topličkom okrugu datiraju sa kraja XIX veka. Prvu apoteku otvara apotekar Đorđe Brzaković, u centru varoši (današnji hotel Hameum). Iz porodičnih razloga Đorđe Brzaković predaje apoteku Vasi Ravničaninu. Apoteku kasnije preuzima apotekar Dušmanić, a od njega Sava Lukić. Sava Lukić po svojoj krsnoj slavi apoteku naziva "Sveti Nikola" , dok je ondašnji Prokupčani zovu "Lukićeva apoteka". Apoteka "Sveti Nikola" radi do završetka drugog svetskog rata, kada je srušena, a na to mesto je izgrađen Dom društveno - političkih organizacija. images/1.jpg

Drugu apoteku u Prokuplju otvara Miloš Nikolić u centru varoši ( mesto današnje Gradske Apoteke). Miloš Nikolić završava farmaceutski fakultet na zagrebačkom sveučilištu. Apoteka počinje sa radom 01. novembar 1907. godine i dobija ime "Sveti Jovan" po krsnoj slavi Miloša Nikolića. U vođenju apoteke uz Miloša učestvuje i njegova žena Angelina. Od posledica bolesti dobijene u Prvom svetskom ratu Miloš Nikolić umire u 37-oj godini. Upravljanje Apotekom po oslobođenju 1918. godine nastavlja Miloševa žena Angelina uz pomoć magistra farmacije Sergija Kurjačkog. Sinovi Miloša i Angeline, Milivoje i Borivoje studiraju farmaciju na zagrebačkom sveučilištu. Po završetku studija vraćaju se u Prokuplje i 1933. godine preuzimaju upravljanje apotekom. images/2.jpg Braća Nikolić, po svojoj recepturi prave jednu od prvih pomada u Srbiji i nazivaju je po majci "Nana". Apoteka "Sveti Jovan" , od naroda nazvana "Nikolićeva" je nacionalizovana posle Drugog svetskog rata.

04. decembra 1945. godine, povereništvo za higijenu nove vlasti osniva "Narodnu apoteku" u državnoj svojini na mestu "Nikolićeve apoteke". Vođenje apoteke nastavlja dotadašnji vlasnik Borivoje Nikolić. Gradski narodni odbor u Prokuplju 09. januara 1949. godine menja naziv i pravni status apoteke i osniva Gradsko apotekarsko preduzeće pod nazivom "Narodna apoteka". Upravnik preduzeća je magistar farmacije Borivoje Nikolić. Gradsko apotekarsko preduzeće "Narodna apoteka" je upisana u registar Državnih privrednih preduzeća 09. aprila 1949. godine. images/3.jpg

U narednom periodu otvaraju se apotekarske stanice po okolini 19. septembra 1949. godine u selu Velika Plana, 17. oktobra 1950. godine Apotekarska stanica u selu Žitni Potok, 16. februara 1956. godine Apotekarska stanica u selu Pukovcu. images/4.jpg

Narodna apoteka 1950. godine počinje izdavanje leka po receptima bez naplate i to državnim osiguranicima. U Apoteci pored Borivoja Nikolića radi i apotekar Ljubica Lukić žena Save Lukića vlasnika apoteke "Sveti Nikola". 60-tih i 70-tih godina XX veka upravnik apoteke je mr.ph. Miodrag Miško Perić.

Narodna Apoteka 1970. godine ulazi u sastav Medicinskog centra Toplica i menja naziv u OOUR Narodna apoteka sa direktorom Miodragom Perićem. images/5.jpg

01. januara 1991. godine Medicinski centar Toplica menja naziv u Zdravstveni centar Toplica, a OOUR Narodna apoteka menja naziv u radna jedinica "Apoteka". Upravnici radne jedinice su mr.ph.Miodrag Perić do maja 1992. godine, do septembra 1993. godine mr.ph. Slobodan Mitrić i do septembra 1998. godine mr.ph. Dragana Božić.

Aktom Republike Srbije apoteka se izdvaja iz sastava Zdravstvenog centra Toplica 01. oktobra 1998.godine, dobija naziv Apotekarska ustanova Prokuplje, a osnivač je Republika Srbija. Direktor Apotekarske ustanove je mr.ph. Dragana Božić Miljković. images/6.jpg

Apotekarsku ustanovu Prokuplje 01. juna 2006.godine preuzima Skupština opštine kao osnivač i menja naziv u "Apoteka Prokuplje". Direktori "Apoteke Prokuplje" od prelaska na lokalnu samoupravu do danas su :

- do septembra 2007.godine mr.ph. Dragana Božić Miljković;

- do novembra 2008. godine dr Bratislav Jovanović;

- do novembra 2012. godine dr Veselin Koprivica;

- do decembra 2013. godine dr Darko Laketić;

- do danas dipl.prav. Zlatan Miljković.

Danas Apoteka Prokuplje u svom sastavu ima sledeće apoteke : Gradska Apoteka, Apoteka Nana, Apoteka Žitorađa, Apoteka Blace, Apoteka Zdravlje i jedinice za izdavanje gotovih lekova : JZGL Zdravlje, JZGL Garić, JZGL Sv. Prokopije, JZGL Pejkovac, JZGL Mala Plana i JZGL Žitni Potok.